Tilskudsregler

Høreapparatbehandling i privat regi

Som et forsøg på at nedbringe de stigende ventelister inden for den offentlige høreforsorg valgte folketinget i 2000 at give et tilskud til de mennesker, der vælger at anskaffe sig høreapparater i privat regi.

Dette tilskud kan opnås hvis følgende betingelser er opfyldt:

Høreapparater med offentligt tilskud

Der er idag to muligheder for at få høreapparater. Gennem det offentlige system, der er gratis for høreapparatbrugeren, eller gennem en godkendt privat høreklinik, hvor der gives offentligt tilskud til høreapparater.

Ny Hørelse er certificeret af Delta.

Da det er den enkelte kommune, der på baggrund af ørelægens indstilling bevilliger tilskuddet til høreapparaterne, skal du først undersøges af en ørelæge. 

Vi hjælper dig selvfølgelig med at søge tilskuddet i din hjemkommune, så du slipper for papirarbejdet.

Medlem af Danmark

Er du medlem af Sygeforsikringen ‘Danmark’, yder de også tilskud til høreapparater efter gældende regler.

TJEK LISTEN

Kan du få tilskud?

Du finder os her

Åbningstider & Kontakt

vordingborg

Mandag: 08:00 – 15:00
Tirsdag:  10:00 – 15:00
Onsdag:  LUKKET 
Torsdag:  LUKKET
Fredag:   08:00 – 14:00

køge

Mandag: Hjemmebesøg
Tirsdag:  08:00 – 15:00
Onsdag:  LUKKET 
Torsdag:  08:00 – 14:00
Fredag:   LUKKET

Rønne

Mandag: LUKKET
Tirsdag:  LUKKET
Onsdag:  09:00 – 16:30* 
Torsdag:  LUKKET
Fredag:   LUKKET

*Onsdag kører vi på hjemmebesøg og klinikken kan derfor være delvist lukket denne dag.